Contributie en overige kosten

Alle rijders dienen in het bezit te zijn van een KNMV of MON licentie.
Alle aanvragen voor de KNMV Startlicentie of KNMV Basis Sportlicentie gaan rechtsreeks via de KNMV website.
De aanvragen voor een Trainingsbewijs of Startbewijs gaan via de website van de MON.
Als u geen jaarlijkse licentie heeft, is het mogelijk om via de MON een daglicentie voor training aan te vragen.

Zowel bij wedstrijden als trainingen zijn rijders op ons circuit verplicht een MyLaps MX transponder te gebruiken.

Transponders zijn verkrijgbaar bij:
MyLaps
Zuiderhoutlaan 4
2012 PJ Haarlem
telefoon: 023 - 5 291 893
e-mail: info@mylaps.com

Wij adviseren een TR2 transponder te kopen.

Voor de vergeetachtigen hebben wij in zeer beperkte mate transponders te huur (€ 10,– per dag).

Wij verzoeken onze leden de contributie bij voorkeur over te maken naar onze bankrekening: NL65 RABO 0322­ 2246­ 40.

Contributie en andere bijdragen in 2024
Senior rijdend lid
(vanaf 16 jaar)
€ 115,00
Junior rijdend lid € 90,00
50 cc lid € 50,00
Niet rijdend lid € 35,00
Trainingsvergoeding zaterdag
(niet leden)
€ 15,00
Trainingsvergoeding woensdag
(niet leden)
€ 12,50
Deelname clubwedstrijden
(leden)
€ 15,00
Deelname clubwedstrijden
(niet leden)
€ 20,00