Op 30 agustus 1966 werd ten huize van Jan Dekkers in Arkel het initiatief genomen om in Arkel een motorclub op te richten.
De club kreeg de naam Motorclub de Bougie. De initatiefnemers waren: Jan Dekkers, Henk Gaikhorst, Aart Sleeuwenhoek, Teus Bos, Klaas Gaikhorst, Cees van Lent en Jan Vermeulen. Allen in die tijd gekende Arkelnaren.

Het eerste bestuur werd in 1966 gevormd door Jan Dekkers (voorzitter), Henk Gaikhorst (secretaris) en Aart Sleeuwenhoek (penning­mees­ter). In het oprichtingsjaar werden twee trials Een klik
op een
foto
vergroot
georganiseerd en één motocross gepland. De cross ging wegens gebrek aan deelnemers niet door.
In de aanvangsfase van de vereniging werd gereden in de buurt van de jachthaven aan de Linge en later op een braakliggend terrein aan de Dr. Drees­laan (waar nu de flats staan).

1967 – de toenmalige secretaris
1967 – de toenmalige secretaris

De toenmalige gemeente Arkel ondersteunde de plannen van de jonge motorclub en zorgde voor ruimte op het industrieterrein (aanmerkelijk kleiner dan nu), waarop met groot enthousiasme een motocross circuit werd uitgezet.
In 1967 werden vijf crosswedstrijden en één trial georganiseerd, Jan Vermeulen en Hans van Geffen werden de eerste clubkampioenen.

24 april 1970 @ MCdeB
24 april 1970 @ MCdeB

De motorclub groeide gestaag en niet alleen leden, maar ook motocrossers van buiten Arkel kwamen naar het terrein van De Bougie. In de bestuurssamenstelling kwamen wijzigingen. Henk van de Wal werd voorzitter, Henk Verdoorn secre­ta­ris en Jaap van ’t Hart penningmeester.
Op de wedstrijdkalender van 1968 stonden negen crosses, met Jaap Versluis (Leerdam), Rini Versluis (Vogelswerf) en Jan Smits (Beesd) als de kampioenen in respectievelijk de 50-, 150- en 250cc-klasse.

2 augustus 1981 @ MCdeB
2 augustus 1981 @ MCdeB

In de jaren daarop nam de motorclub vastere vormen aan. Om risico’s bij bijvoorbeeld ongevallen uit te sluiten besloot de club zich aan te sluiten bij een landelijke motorsportbond. De keus viel op de Nederlandse Motorsport Bond.

Het motocross circuit moest worden gesloten toen de omliggende industrie verder tot ontwikkkeling kwam. De gemeente Arkel vond een alternatief in een terrein aan de Vlietskade, eigendom van Huig van IJzeren. De gemeente heeft het terrein aangekocht en aan de motorclub in verhuur gegeven. Sindsdien worden op dit terrein de activiteiten van de motorclub geconcentreerd.

De eerste officiële bonds motocross in Arkel werd georganiseerd onder auspiciën van de NMB.
Op 3 juli 1971 werd door burgemeester Scheffer met het hijsen van de clubvlag het circuit officieel geopend en konden de motoren gestart worden voor de eerste officiële wedstrijd. Jan Vervoort (Schijndel) 50cc, Johan Besseling (Hengelo), 250cc Junioren en Leo Frijters (Klundert), 500cc Junioren werden de eerste winnaars.

In 1972 werd Henk Gaikhorst gekozen tot voorzitter en hij kreeg korte tijd later assistentie in het bestuur van Wim Hak en Gerard van Genderen. Samen met Hans van Geffen en Gorcummer Piet de Vries hebben zij de motorclub in de jaren 70 tot grote hoogte gestuwd. Jaarlijks terugkerende wedstrijden in de jaren 70 en 80 waren het gevolg van een goede bestuurlijke leiding binnen de motorclub, waarvan veel toprijders lid zijn, en lid zijn geweest.
Bekende leden van de Arkelse motorclub waren en zijn Gert-Jan van Doorn, John Hensen, Dave Strijbos, Leo Combee, Teus Visser, Kees Advokaat, Wil van der Laan en Dick en Roger van de Lagemaat.

28 april 1972 @ MCdeB
28 april 1972 @ MCdeB

MC de Bougie was niet meer weg te denken uit crossend Nederland. Maar niet alle inwoners van Arkel waren even blij met het motocross circuit aan de Vlietskade. Omwonenden maakten bezwaar tegen de geluidsoverlast. En drastische renovatiewerkzaamheden van het circuit waren het gevolg. Aan de noord- en oostzijde werd een geluidswal aangelegd.
Het bestuur heeft dat project aange­gre­pen om de bodemstructuur van het circuit ingrijpend te wijzigen. De vette kleigrond werd verwerkt in de geluidswal, en het motocross circuit werd opgevuld met circa 20 schepen zand. Vanaf 1994 had Arkel een zandcircuit. Einde dus voor de roemruchtige kleibaan van Arkel, waar veel Nederlandse zandrijders een hartgrondige hekel aan hadden.

Onder de bezielende leiding van de Heukelummer Teus van Ravestein en de oprichter van onze vereniging Jan Dekkers werd in 1994 besloten ook de trial weer nieuw leven in te blazen.
Er was weer een groepje ontstaan dat op diverse locaties in Midden-Nederland kleine wedstrijdjes hielden. Omdat ook wedstrijdjes via de KNMV verzekerd moesten zijn en er een deugdelijk reglement gehanteerd moest worden, werd Motorclub de Bougie de vaandel­drager voor deze groep motorsporters.

Toen rennersclub Jan van Arckel uit Gorcum dringend aan een nieuwe accommodatie toe was, werd een samenwerking aangegaan. En rondom het crossterrein werd een wielerparcours geprojecteerd met een extra lus, met exacte ijsbaanafmetingen, om IJsclub de Alblasserwaard te kunnen laten skeeleren. In die tijd werd ook een nieuw clubgebouw opgetrokken.

In 1997 kwam de vereniging in aanraking met het bromfietswegracen. Een aantal streekgenoten, waaronder Rob Verhoef, Ronnie Timmer en Marc van Harten deden in deze competitie mee. Op het parcours van de wielrenners van Jan van Arckel kon met de brommers worden getraind. Een nieuwe activiteit was geboren. En op 16 augustus 1997 vond de eerste SOBW (Stichting Organisatie Brommer Wegrace) bromfietsrace plaats in Arkel.
Het was ook het jaar van de 4x4 auto­cross en trial. Een drietal wedstrijden werden op het Arkelse sportcomplex verreden. Maar de gemeente Giessen­lan­den, waar het dorp Arkel inmiddels in was opgegaan, stond de club niet toe daar mee door te gaan, omdat de milieuver­gun­ning niet in zulke activiteiten voorzag.

een nº 1 @ MCdeB
een nº 1 @ MCdeB

De gezamelijke motocross en wieleraccommodatie kreeg een naam. Omdat in het verleden op het grondgebied en de direct aangrenzende percelen een zestal watermolens hebben gestaan, werd gekozen voor Sportcomplex de Zes Molens.

Meer oude foto’s
Bestuursgeschiedenis
Alle clubkampioenen